วันนี้ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ นำโดย นายทินกร เกษเกษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ มอบหมายให้ทีมงานป้องกันนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียนหัวฝาย

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ นำโดย นายทินกร เกษเกษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ มอบหมายให้ทีมงานป้องกันตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามหมู่บ้าน ตำบลชัยพฤกษ์