^ Back to Top
facebook
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ## ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่เศรษฐกิจที่มั่นคง บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานสากล ##ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

010185
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
27
226
9770
314
493
10185

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-11 08:07

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชัยพฤกษ์

ประวัติความเป็นมา


          ตำบลชัยพฤกษ์ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลเมืองมาตั้งแต่  ปี 2457   จนถึงปี 2523  ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเลย เพื่อความสะดวกในการปกครอง  จัดขึ้นเป็นตำบลชัยพฤกษ์  มีนายเนตร   บุตรดีสุวรรณ  เป็นกำนันตำบลชัยพฤกษ์คนแรก   ปัจจุบันมี  11  หมู่บ้าน
          ในการพัฒนาตำบลชัยพฤกษ์  มีหมู่บ้านก้างปลาซึ่งเป็นชุมชนใหญ่  มีความเจริญเท่าอดีต เป็นศูนย์กลางทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและต่อมา  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539   สภาตำบลชัยพฤกษ์ได้รับการประกาศรับจากกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานราชการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น   เรียกว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์  
          ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลชัยพฤกษ์ในอดีต  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพิงกันระหว่างคนกับธรรมชาติ  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ไม่มีการแก่งแย่งที่ทำมาหากินกัน  มีวัฒนธรรมประเพณีและมีผู้สูงอายุเป็นสิ่งยึดรวมจิตใจให้ปฏิบัติติดต่อกันแบบเครือญาติ  เป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน  ตำบล  ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2524  นายประชา  ราภานันท์   นายอำเภอเมืองเลย ขณะนั้น  ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านก้างปลา  เห็นวิถีการดำรงชีวิตพร้อมเอาแนวความคิดของพระศรีอรรถเมธี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย  โครงการหมู่บ้านในฝัน  ซึ่งมีหลักแนวคิด คือ มีความรู้ คู่คุณธรรม  รั้วกินได้  ต้นไม้พูดเป็น ประตูทักทายประชาชนพออยู่พอกิน  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา  4  ด้าน  คือ 
1.     ให้ประชาชนขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ 
2.     การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาในการลด ละ เลิก อบายมุข
3.     การมีสาธารณสุขมูลฐานให้ทุกครัวเรือนมีส้วมซึม  หลุมกำจัดขยะมูลฝอย 
4.     ให้รู้จักการประหยัดอดออม

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี  ส่งผลให้หมู่บ้านก้างปลาได้รับรางวัลมากมาย  เป็นที่กล่าวขาน เลื่องลือไปทุกหมู่บ้านและทุกภูมิภาค มีคณะมาศึกษาดูงานมากมาย 

          บ้านก้างปลา หมู่บ้านในฝันนี้  ได้ทราบถึงพระเนตรพระกัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระองค์ท่านจึงได้เสด็จมาดูหมู่บ้านในฝัน ในปี พ.ศ.2525 เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกร เป็นที่สุดยิ่ง  พร้อมทั้งพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา  ต่อมารัฐบาลได้เห็นความสำคัญของหลักการดังกล่าว จึงนำเอาหลักการหมู่บ้านในฝัน  เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ และให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในฝัน  เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ  200  ปี  ในปี พ.ศ.  2525  


| หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว | กระดานถามตอบ | ติดต่อเรา |
  

  สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

199 หมู่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4286-1423 E-mail : admin@chaiyapruk.go.th | สำหรับเจ้าหน้าที่