ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างโครงการขุดลอกกุดโง้งใหญ่ หมู่ 3