นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 52,483 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

แผนรายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

1 มีนาคม 2564 20 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต.pdf772.04 KB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา