นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 27,582 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

  • ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
  • โทรศัพท์ 042-861-423 โทรสาร 042-861-424

แผนที่หน่วยงาน


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา