นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 5,532 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 128 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
19 ต.ค. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ต.ค. 63ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นสีขาว จำนวน 4 ขวด เพื่อใช้ในราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด300x600, ขนาด 300x260ซม จำนวน 4 ป้าย โครงการออกพรรษาประกวดผาสาทผึ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสัตตนาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 280 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 280 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท สำหรับคณะกรรมการตัดสินผลและคณะทำงานดำเนินงาน โครงการออกพรรษาประกวดผาสาทผึ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสัตตนาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ โครงการออกพรรษาประกวดผาสาทผึ้ง ประจำปี 2563 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ โครงการออกพรรษาประกวดผาสาทผึ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสัตตนาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ต.ค. 63จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมขบวนแห่ จ้างตกแต่งจัดเตรียมสถานที่พร้อมวัสดุและทำความสะอาดสถานที่ก่อน-หลังดำเนินงาน โครงการออกพรรษาประกวดผาสาทผึ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสัตตนาค หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ย. 63จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงวงัสดุคัดเลือกสายนาห้วยโศก) หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097739547) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ย. 63ซื้อจัดชื้อหนังสื่อเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านก้างปลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097730955) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ย. 63จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงวัสดุคัดเลือกสายกุดแพตอนล่างฝั่งซ้ายมือ) หมู่ที่ 8 บ้านกุดโง้ง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097742583) ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 ก.ย. 63จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097733646) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ก.ย. 63จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนตัดหใหม่) หมู่ที่ 7 บ้านนาบอน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097720898) ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างเหมาค่ายานพาหนะรถโดยสารโดยเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097758567) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงวัสดุคัดเลือกสายนาห้วยโศก) หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097747514) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างโครงการบริการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097734713) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างโครงจ้างซ่อมแซมปรับอาคารศูนย์พัฒนาบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 บ้านโพนสว่าง 1. งานซ่อมแซมหลังคา2.ประตูไม้ผนังประตูดหล็ก3.งานซ่อมแซมสี4.งานซ่อมเสาธง 5. งานซ่อมแซมบันได โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097755149) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างเหมาอาหารกลางวันสถานที่ค่าวิทยากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097748920) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงวงัสดุคัดเลือกสายนาห้วยโศก) หมู่ที่ 9 บ้านก้างปลา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097739547) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ลงวัสดุคัดเลือกสายกุดแพตอนล่างฝั่งซ้ายมือ) หมู่ที่ 8 บ้านกุดโง้ง ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097742583) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 ก.ย. 63จ้างเหมาอาหารกลางวัน สถานที่ค่าวิทยากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097729286) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา