นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 52,428 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 332 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
21 เม.ย. 64จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง (สายหน้าร้านอาหารกุดโง้งปลาเผา) หมู่ 8 บ้านกุดโง้ง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 18 รายการ โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววันสงกรานต์ ประจำปี 2546 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ โครงการแข่งขันเรือยาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการอบต.ชัยพฤกษ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ยิงโคลงขนาด 100x120 ซม.,ขนาด80x300ซม.,ป้ายถือขนาด61x25ซม.จำนวน 4 ป้าย โครงการแข่งขันเรือยาว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 300 คน ๆ ละ 80 บาท จำนวน 2 วัน ในวันที่ 11-12 เมษายน 2564 โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผุ้เข้าร่วมขบวนแห่รถบุษบกวันที่ 10 เมษายน 2564 โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 300 คน ๆ ละ 40 บาท จำนวน 2 วัน ในวันที่ 11-12 เมษายน 2564 โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาทำเครื่องบวงสรวง โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด เครื่องเสียงทำความสะอาดรอบบริเวณการจัดงานทั้งก่อนและหลังเสร็จงานฯลฯ โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 81-6873 เลย เปลี่ยนสานไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้ในราชการอบต.ชัยพฤกษ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างตกแต่งเวทีถ้วยพระราชทานฯ บริเวณประรำพิธี โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างตกแต่งรถบุษบกถ้วนรางวัลพระราชทานฯ โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 อบต.ชัยพฤกษ์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ เปลี่ยนหัวพ่น เปลี่ยนตัวซับหมึก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการสำนักงานอบต.ชัยพฤกษ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้เมมเบรน 150 กรัม จำนวน 2 ชุด,ไส้กรองคาร์บอน20 นิ้ว,ไส้กรองเรซี20 นิ้ว เปลี่ยนสารกรองคาร์บอนและล้างทำความสะอาดเครื่องกรองสแตนเลส เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ถ้วย,แผ่นป้ายติดรางวัล โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ (ครั้งที่ 6) ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนแบบสาย Deeconfl-s จำนวน 2 ตัว สายไมค์ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายรอบตำบล จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา