นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 278 คน

เยี่ยมชม 51,841 คน

ข้อบัญญัติ

เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

1 ตุลาคม 2562 38 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
milk 01212021.jpg96.71 KB   แสดงภาพ
milk 01212021_0001.jpg94.03 KB   แสดงภาพ
milk 01212021_0002.jpg67.15 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา