นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 52,392 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทินกร เกษเกษร

  นายกอบต.ชัยพฤกษ์

  098-1052484

   

 • นายประสิทธิ์ อาจแก้ว

  รองนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  080-7613570

   

 • นางฉลาด เสาวนนท์

  รองนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  089-9873701

   

 • นายประจวบ สมจิตร์

  เลขานุการนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  083-6694365

   


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา