นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 27,577 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายทินกร เกษเกษร

  นายกอบต.ชัยพฤกษ์

  098-1052484

 • นายประสิทธิ์ อาจแก้ว

  รองนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  080-7613570

 • นางฉลาด เสาวนนท์

  รองนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  089-9873701

 • นายประจวบ สมจิตร์

  เลขานุการนายกอบต.ชัยพฤกษ์

  083-6694365


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา