นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 52,453 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
22 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
22 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
22 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564
22 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยแต่งตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดรายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยข้อมูลออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้ิอจัดจ้าง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564-2566
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยสรุปผลจัดจ้างประจำปี2563
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยรายงานความพึงพอใจ
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา