นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 27,599 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
21 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
20 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 บ้านสูบ หมู่ที่ 1
20 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ม.1-ม.8 บ้านท่าข้าม-บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
14 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ปี 64)
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยอบต.น้ำสวย ออกหน่วยเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยการเดินทางเข้าออกจังหวัดเลย
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายในอัตราใหม่
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยวัดป่าบ้านสูบ
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยผ้ามัดหมี่
5 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูม้า บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม 2564
30 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ บ้านกกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
28 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยรายงานการประชุม
28 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรดงโคกควาย บ้านแก่งครก หมู่ที่ ๙ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูหัวเข่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
24 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรข้ามลำน้ำหมันโดยการวางท่อคสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔
21 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงและงานวางท่อคสล. สายบ่อขยะ หมู่ 1 ไปหมู่ 5 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
18 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยหนังสือเชิญประชุม
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 158 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา