นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 52,393 คน

ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ณ บริเวณ หนองน้ำสวนสาธารณะกุดป่องเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลยโดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

13 ตุลาคม 2563 81 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
121617664_2861616634076747_5462006635920097294_n.jpg116.89 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 3 ภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา