นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 52,408 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
10 มี.ค. 64กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย 2564 แชร์  
10 มี.ค. 64การการติดตั้งป้ายต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลชัยพฤกษ์ แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสงเคราะห์ศพ และขยะมูลฝอยจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม 2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63แจ้งการขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา