นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 52,368 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 ตุลาคม 2563 63 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

อบต.ชัยพฤกษ์ ขอแจ้งการขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของอบต.ชัยพฤกษ์ ให้มาชำระภาษีภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ จ่ายเลยนี้ต้องชำระค่าปรับ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
pragad.jpg108.97 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา