นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 5,513 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีออกพรรษา ประกวดต้นผาสาทผึ้ง

1 ตุลาคม 2563 18 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

1 ตุลาคม 2563 อบต.ชัยพฤกษ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันออกพรรษา ประกวดต้นผาสาทผึึ้ง ประจำปี 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ กิจกรรมมีการประกวดการจัดทำต้นผาสาทและประกวดขบวนแห่นางรำทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณวัดศรีสัตตนาค หมู่ 9 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
120611709_2850631015175309_7743824721791649198_o.jpg449.57 KB   แสดงภาพ
120291309_2850631368508607_1485722897876761209_o.jpg445.84 KB   แสดงภาพ
120333386_2850631598508584_4928539742241916194_o.jpg291.93 KB   แสดงภาพ
120365114_2850633328508411_1787602156596624690_o.jpg498.25 KB   แสดงภาพ
120512766_2850633508508393_1120610101570681365_o.jpg649.78 KB   แสดงภาพ
120403648_2850633048508439_5977332270308028826_o.jpg530.55 KB   แสดงภาพ
120454551_2850632755175135_7638291494479496137_o.jpg458.25 KB   แสดงภาพ
120582952_2850634685174942_8284995352006973585_o.jpg546.49 KB   แสดงภาพ
120280897_2850640085174402_8687405924256818715_o.jpg481.77 KB   แสดงภาพ
120301705_2850638438507900_4462417153938541206_o.jpg494.88 KB   แสดงภาพ
120445838_2850639905174420_8122334158803760425_o.jpg656.26 KB   แสดงภาพ
120482495_2850638678507876_5125619665935417089_o.jpg417.74 KB   แสดงภาพ
120194448_2850641075174303_6929735548945743510_o.jpg533.08 KB   แสดงภาพ
120495948_2850641505174260_5730203687677917506_o.jpg639.78 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา