นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 52,397 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การการติดตั้งป้ายต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลชัยพฤกษ์

10 มีนาคม 2564 25 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การการติดตั้งป้ายต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลช.pdf61.93 KB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา