นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 52,389 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมกองทุนสงเคราะห์ศพ และขยะมูลฝอยจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

28 มกราคม 2564 40 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศเลื่อนขยายระยะเวลาค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ศพ.PDF96.53 KB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา