นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 2 คน

เยี่ยมชม 5,181 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมกับรพ.สต.ก้างปลา ชมรมอสม. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล ประจำปี 2563

24 กันยายน 2563 5 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
119941642_2843697299202014_2380329776519765813_n.jpg113.85 KB   แสดงภาพ
119943451_2843697999201944_2900059631654207540_n.jpg98.77 KB   แสดงภาพ
119873286_2843697365868674_3066085464859542047_n.jpg103.68 KB   แสดงภาพ
119875536_2843697529201991_4614563718419347624_n.jpg106.16 KB   แสดงภาพ
119891532_2843697779201966_603625519523270311_n.jpg104.60 KB   แสดงภาพ
119914248_2843697339202010_3572142190436292220_n.jpg98.57 KB   แสดงภาพ
119948680_2843697569201987_5651605465967550832_n.jpg81.72 KB   แสดงภาพ
119958452_2843697909201953_5127189312165246955_n.jpg86.52 KB   แสดงภาพ
119967672_2843697452535332_5320092421320854684_n.jpg74.80 KB   แสดงภาพ
119986437_2843697729201971_934877436688816939_n.jpg108.05 KB   แสดงภาพ
120022324_2843697485868662_5311120430862416393_n.jpg105.79 KB   แสดงภาพ
120073559_2843697669201977_209612132882935993_n.jpg85.40 KB   แสดงภาพ
120083587_2843697879201956_508188145612589484_n.jpg80.68 KB   แสดงภาพ
120086870_2843698085868602_360051968838994439_n.jpg101.41 KB   แสดงภาพ
120089104_2843697822535295_21456626547937789_n.jpg80.59 KB   แสดงภาพ
120106656_2843697409202003_4332618571593262624_n.jpg109.46 KB   แสดงภาพ
120144936_2843697642535313_6368116252341414951_n.jpg88.72 KB   แสดงภาพ
120195771_2843697605868650_1536698074436570937_n.jpg84.10 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา