นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 52,492 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แชร์  
8 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา