นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 5,176 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

9 ตุลาคม 2563 8 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของ อบต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ข้อบัญญัติ64.PDF8.07 MB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา