นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 52,435 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แชร์  
20 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แชร์  
20 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ม.1-ม.8 บ้านท่าข้าม-บ้านกุดโง้ง จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แชร์  
12 ก.ค. 62ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี  แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา