นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 52,452 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

9 กุมภาพันธ์ 2564 25 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง.PDF43.00 Bytes ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา