นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 52,458 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 มี.ค. 64ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านตามั่น) หมู่ 4 บ้านก้างปลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดภูผาย่าทา) หมู่ 6 บ้านโพนสว่าง ขนาดปากร่องกว้าง 0.30 เมตร ท้องร่อง 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดสร้างเที่ยง) หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ขนาดปากร่องกว้าง 0.30 เมตร ท้องร่อง 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 50 เมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (สายข้างกุดแพ) หมู่ 8 บ้านกุดโง้ง ขนาดท่อ PVC 06 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ ตำบลชัยพฤกษ์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดเก่า) หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
1 ก.พ. 64ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์  แชร์  
25 ม.ค. 64ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ธ.ค. 63ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ้างโครงการขุดลอกบุ่งเลยหลง ม.4 บ้านก้างปลา แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบุ่งเลยหลง หมู่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายก้างปลา-นาบอน หมู่ 4-7 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา