นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 26,552 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ธ.ค. 63ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ้างโครงการขุดลอกบุ่งเลยหลง ม.4 บ้านก้างปลา แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบุ่งเลยหลง หมู่ 4 บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายก้างปลา-นาบอน หมู่ 4-7 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา