นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 52,433 คน

ประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ้างโครงการขุดลอกบุ่งเลยหลง ม.4 บ้านก้างปลา

15 ธันวาคม 2563 50 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกบุ่งเลยหลง ม.4 บ้านก้างปลา.PDF94.82 KB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา