นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 52,476 คน

ประกาศประกวดราคา

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

1 กุมภาพันธ์ 2564 29 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
376574.jpg88.36 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา