นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 52,369 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดเก่า) หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2564 16 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สายหลังวัดเก่า.jpg120.75 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา