นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 52,464 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (สายข้างกุดแพ) หมู่ 8 บ้านกุดโง้ง ขนาดท่อ PVC 06 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ ตำบลชัยพฤกษ์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2564 16 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร สายข้างกุดแพ.jpg117.36 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา