นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 52,398 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดภูผาย่าทา) หมู่ 6 บ้านโพนสว่าง ขนาดปากร่องกว้าง 0.30 เมตร ท้องร่อง 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 100 เมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2564 19 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สายภูผาย่าทา.jpg120.69 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา