นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 52,494 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านตามั่น) หมู่ 4 บ้านก้างปลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตำบลชัยพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มีนาคม 2564 19 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สายหลังบ้านตามั่น.jpg111.40 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา