นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 52,419 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา