นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 52,439 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64) ยุทธศาสตร์ที่ 1

8 เมษายน 2564 18 ครั้ง นัฏฐณิชา สอนมงคล แชร์  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64)  ยุทธศาสตร์ที่ 1

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการดำเนินงานตามแผนรอบ6เดือน(1).pdf71.43 KB ดาวน์โหลด


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา