นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 8,952 คน

สถานที่สำคัญ

ฝายน้ำลาย

5 ตุลาคม 2563 3 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นตำบลที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง มีทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไม้ที่สมบูรณ์ คือ “วนอุทยานภูบ่อบิด” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวนอุทยานตามประกาศของกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๙ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๓๗๓ ไร่ ซึ่งวนอุทยานภูบ่อบิด นอกจากยอดภูบ่อบิดที่มีชื่อเสียงแล้ว บริเวณโดยรอบยังมี “ฝายน้ำล้น ห้วยน้ำลาย” ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้เมืองเลย หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีลักษณะเด่นคือ บรรยากาศสงบ ร่มรื่น ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนที่จะศึกษาเที่ยวชมธรรมชาติ ที่สำคัญตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเลย การเดินทางที่แสนจะสะดวกสบาย

ห้วยน้ำลาย มีต้นกำเนิดมาจากบ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ไหลผ่านบ้านสูบ บ้านหนองดอกบัว บ้านวังแคน บ้านนาน้ำมัน บ้านเพีย บ้านหนองนาทราย ตำบลน้ำสวย บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน และบ้านภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง ไหลลงแม่น้ำเลยบริเวณบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง

การก่อสร้างฝายน้ำลายในสมัยอดีตนั้น มี “ขุนสน” ซึ่งเป็นผู้นำได้พาผู้คนทำฝาย ขุดเหมืองเล็กๆ เพื่อนำน้ำทำการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของฝายน้ำลายในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2528 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้มาปรับปรุงก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีต รื้อเหมืองเดิมและทำดาดคอนกรีต

ในปี พ.ศ. 2545 ฝายน้ำลาย โอนมาให้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ

ความสำคัญของฝายน้ำลาย มีไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง

ปัจจุบัน ฝายน้ำลายมีคณะกรรมการเหมืองฝายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชุมชนย่อยภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง บริหารจัดการในการใช้น้ำ หากมีการชำรุด เสียหาย คณะกรรมการฯ จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
01.jpg32.17 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา