นายทินกร เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
098-105-2484

ออนไลน์ 10 คน

เยี่ยมชม 5,533 คน

สถานที่สำคัญ

หลวงพ่อคำตันธาตุยาครูซา วัดศรีสัตนาค

5 ตุลาคม 2563 5 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ในสมัยอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีท้าวตุ่น ขุนพรหม และขุนภูมี ได้พาผู้คนล่องเรือมาตามลำน้ำโขงได้ทำเลที่เหมาะสมจึงตั้งบ้านเมืองขึ้นบริเวณนี้ สร้างวัดให้ชื่อว่าวัดใหญ่เมืองหงส์ (ปัจจุบันวัดศรีสัตนาค) ตั้งหอมิ่งหอขวัญและวางหลักเมืองสร้างวัดสร้างบ้านเมืองเสร็จแล้วให้ชื่อว่า “เมืองหงส์” (เมืองหงส์ ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนบ้านก้างปลา สถานีอนามัย ป่าช้า และ อบต.)

 เมื่อสร้างบ้านเมืองและวัดเสร็จแล้ว ได้สร้างโบราณสถาน คือ ธาตุยาครูซา และหลวงพ่อคำตัน คำว่า “คำตัน” ตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อนี้สร้างด้วยทองคำหนักถึง 1,000 กิโลกรัม และองค์พระหลวงพ่อคำตันจะหันหน้าไปในทิศที่ทวนกระแสน้ำลำน้ำเลย ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจากองค์พระประธานอื่นที่มักจะสร้างหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ

ความศรัทธาและความเชื่อในหลวงพ่อคำตันนั้นเป็นที่เลื่องลือแก่ชาวบ้านในตำบลชัยพฤกษ์และใกล้เคียง ชาวบ้านเชื่อกันว่าผู้ที่ให้ความเคารพศรัทธาจะแคล้วคลาดจากอันตราย อาเพศเหตุภัยต่าง ๆ ดังเช่นเคยได้ยินมาว่ามีคนประสบอุบัติเหตุ ซึ่งก็ไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บมากมายแต่อย่างใด สอบถามทราบว่าได้บูชาหลวงพ่อคำตันไว้ติดตัวซึ่งก็แคล้วคลาดจากอันตรายตลอดมา

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
06.jpg29.35 KB   แสดงภาพ


นางสาวอธิชา อธิสุมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
095-623-4830
เปลี่ยนภาษา